كاتالوجات شركة الخليج لفتحات التكييف المركزي

pdf-icon                     pdf-icon                    pdf-icon                    pdf-icon

       Ceiling Diffuser            Ceiling Security Diffuser             Disc Valve                        Door Grille

pdf-icon                    pdf-icon                    pdf-icon                    pdf-icon

       Duct Accessories              Eyeball Diffuser             Fire & smoke Damper             Fire Damper

pdf-icon                    pdf-icon                    pdf-icon                   pdf-icon

         Gravity Shutters             Grille Access Door     Heavy Duty Fret Security Grille      Jet Diffuser

pdf-icon                    pdf-icon                    pdf-icon                    pdf-icon

Perforated Ceiling Diffuser        Light Troffer                  Linear Bar Grille             Linear Slot Diffuser

pdf-icon

Heavy Duty Horizontal Bar Security Diffuser

pdf-icon                              pdf-icon                              pdf-icon

Perforated Ceiling Diffuser          Perforated Modular Diffuser                       Louvers        

pdf-icon                              pdf-icon                              pdf-icon

Plenum Boxes                  Return Air Grille and Registers            Security Linear Bar Grill             

pdf-icon                              pdf-icon                              pdf-icon

Side Wall Diffusers                       Sound Attenuator               Supply Air Register and Grille           

 pdf-icon                              pdf-icon                              pdf-icon

Swirl Diffuser                Toothed volume Control Damper              Variable Air volume